RRETH NESH | KONTAKT       SQ  \  EN

Partly Cloudy

10°C

Rahovec

Partly Cloudy

rrushi.jpg

Rreth nesh


AgroVinifera sh.p.k. është kompani rishtazi e themeluar me një kapital të përbashkët Amerikan dhe Kosovar, me seli ne Rahovec. Objekti për bëhet nga një sipërfaqe e brendshmerreth 1000 m2 e dedikuar për zyrat e stafit, qendrës së trajnimit, hapsirën për ekspozimin-promovimin dhe shitjen e mallrave si dhe rreth 6.000 m2 të dedikuar për ruajtjen dhe magazinimin e mallrave dhe materialeve.


Kompania është e fokusuar në shitjen dhe shpërndarjen e të gjitha produkteve që lidhen me bujqësinësi: plehrat artificiale, pesticidet (fungicidet, insekticidet, herbicidet ), fidanet e pemëve dhe hardhisë së rrushit, perimeve dhe farat e kulturave rrënjore, farat e kulturave lavërtare, fidanët, mjetet e punës, serrat, materialet e nevojshme për serrat, shtyllat për vreshtat dhe pemët, sistemet anti-breshër për vreshtat dhe pemët, përzierje plehrash etj.


Përveç kësaj, kompania ka qendrën e trajnimit dhe ekipin e shërbimeve këshilluese të cilët janë përgjegjës për kryerjen e vizitave në terren me qëllim të monitorimit të situatës dhe ofrimit të këshillave praktike, si dhe mbajtjen e seminareve dhe punëtorive për fermerët, blerësit dhe shpërndarësit të mallrave dhe matetrialeve/paisjeve të kompanisë.


Kompania ka për qëllim plasimin mallrave të cilësisë së lartë bujqësore në treg, poashtu mbajtjen e kontakteve të rregullta me fermerët lokal dhe ndërkufituar duke iu rekomanduar plehra, farat, fidanët dhe paisje adekuate për secilën kulturë bujqësore.


Për të qenë në për puthje me politikat dhe proceset e bujqësisë dhe zhvillimit rural, të ndjekur nga shteti dhe të sugjeruara nga BE-ja përmes procesit të politikave të integrimit, kompania angazhoi konsulentë të huaj, të cilët do të mbështesin ekspertët lokalë për të drejtuar zyrën e menaxhimit të projekteve, e cila do të jetë përgjegjëse për përpunimin, hartimin dhe zbatimin e projekteve të ndryshme në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural.