RRETH NESH | KONTAKT       SQ  \  EN

Mostly Cloudy

-3°C

Rahovec

Mostly Cloudy

rrushi.jpg

Rreth nesh

AgroVinifera sh.p.k. është themeluar me një kapital të përbashkët Amerikan dhe Kosovar, me seli ne Rahovec.
Qendra për Bujqësi dhe zhvillim Rural Agrovinifera SHPK i ka tri shtyllat kryesore të veprimtarisë:

1. Ofrimin e shërbimeve këshillimore
2. Pregaditjen dhe implementimin e Projekteve
3. Shitjen dhe distribuimin e imputeve bujqësore, paisjeve bujqësore dhe mallrave tjera që kanë të bëjnë me bujqësinë.

Kompania ka qendrën e trajnimit dhe ekipin e shërbimeve këshilluese të cilët janë përgjegjës për kryerjen e vizitave në terren me qëllim të monitorimit të situatës dhe ofrimit të këshillave praktike, si dhe mbajtjen e seminareve dhe punëtorive për fermerët, blerësit dhe shpërndarësit të mallrave dhe matetrialeve/paisjeve të kompanisë.

Për të qenë në përputhje me politikat dhe proceset e bujqësisë dhe zhvillimit rural, të ndjekur nga shteti dhe të sugjeruara nga BE-ja përmes procesit të politikave të integrimit, kompania angazhoi konsulentë vendor dhe të huaj, për të drejtuar zyrën e menaxhimit të projekteve, e cila është përgjegjëse për pregatitjen e planeve të biznesit, hartimin dhe zbatimin e projekteve të ndryshme në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural.

Shitja dhe distribuimi i produkteve që lidhen me bujqësi bëhet në gjithë teritorin e Kosovës dhe përfshin produkte dhe serviset si: plehrat (të lënghshme organike dhe artificiale dhe ate granulare, kristalore), produktet për mbrojtjen e bimëve (fungicidet, insekticidet, herbicidet ), fidanet (te pemëve, hardhisë së rrushit dhe perimeve), farërat (të perimeve dhe kulturave lavërtare), serrat dhe materialet e nevojshme për serrat, shtyllat për vreshtat dhe pemët dhe sistemet anti-breshër për vreshtat dhe pemët.