SINSTAR

SINSTAR është një fungicid me spektër të gjërë veprimi parandalues, shërues dhe antisporulant të familjes së analogëve të strobilurinës për hardhinë e rrushit, domate patate, traguj, kungullorët, fruta manore, grurë, elb etj. Aplikoni SINSTAR si masë parandaluese ose, më së voni kur shfaqen simptomat e para. Mos aplikoni më shumë se 3 trajtime për ciklin […]

Read More

GLISTER STAR

GLISTER STAR është një herbicid sistemik jo selektiv, pas mbirjes, i bazuar në glifosat me veprim foliar dhe aplikim të lokalizuar. Pas absorbimit nga gjethet, translokohet në rrënjët dhe organet e depozitimit, ku ushtron funksionin e tij si herbicid. Çaktivizohet shpejt nga toka, kështu që nuk ka asnjë efekt të mbetjeve. GLISTER STAR kontrollon barërat […]

Read More

Fenfen

Përbërja: Oxyfluorfen: 24% p/v (240 g/l) Formulimi: Emulsion i koncentruar (EC) FENFEN është herbicid kontakti selektiv me qëndrueshmëri të lart kundër barërave të këqija një vjeqare gjethengushta dhe gjethegjëra. Përdorimet e autorizuara Fazat dhe metodat e përdorimit Aplikoni duke spërkatur në mes të rendeve afër tokës, në sasi që nuk tejkalojnë 1lt substancë aktive për […]

Read More

Qepë e verdhë AMBRADOR F1

Ambrador F1 Përdorimi: treg i freskët / përpunim; Cikli i maturimit: mesatar; Bima: e fuqishme; Forma e qepës: e rrumbullakët me qafë të hollë; Madhësia e qepës: e madhe; Fortësia e qepës: e shkëlqyeshme; Magazinimi: ruajtje e gjatë; Shënim: Ambrador F1 prodhon rendiment shumë të lart. Madhësia e njëtrajtshme, qepë shumë të forta dhe mbrojtje […]

Read More

Qepë e kuqe FIAMMA F1

Fiamma F1 Përdorimi: treg i freskët / përpunim / tufë qepë; Cikli i maturimit: mesatar i vonë; Bima: e fortë, e fuqishme; Forma e qepës: e rrumbullakët; Madhësia e qepës: e mesme e madhe; Fortësia e qepës: shumë e mirë; Magazinimi: i shkëlqyeshëm; Shënim: ngjyrë unike e kuqe e errët / vjollcë. FIAMMA F1 është […]

Read More

Qepë e verdhë LAMYCA F1

Lamyca F1 Përdorimi: treg i freskët; Cikli i maturimit: mesatar i vonshëm; Bima: e fuqishme; Forma e qepës: e rrumbullakët, me qafë të hollë; Madhësia e qepës: e mesme e madhe; Fortësia e qepës: shumë e lartë; Magazinimi: ruajtje shumë e gjatë; Shënim: larmi shumë e fortë, ngjyrë bronzi e errët, mbrojtje shumë e fortë […]

Read More