Krasitësi i Llastarëve BINGER - VSL07 P

Binger VSL 07 P është modeli më i lehtë në serinë e të gjithë modeleve nga Binger Seilzug. Disqet me rrotullime te kunderta i prejne llastaret e vreshtit në lartësinë e dëshiruar.

Dy korniza e lejojne prerjen në 9 gjatësi të ndryshme duke filluar nga 21 deri më 77 cm, kjo siguron përshtatjen optimale të pajisjes me sistemet ekzistuese, prandaj  VSL 07 P është i përshtatshëm për prerjen e kordonit, si dhe për prerjen e harkut. Për shkak të peshës së tij të ulët, VSL 07 P mund të përdoret gjithashtu në shpatet e pjerrëta dhe terrene të vështira.

Binger  VSL 07 P është i mundshëm në gjatësi të prerjes nga 21 cm (2 x 4 elementë prerës) në 77 cm (elementë prerës 2 x 12), me shkallëzimin midis gjatësive individuale të prerjes që janë 7 cm secila.

Kërkesa minimale për montimin dhe operimin e kësaj paisje ne Traktor kërkohet 70 deri ne 80 KF dhe lidhja bëhet përpara.

Paisjet Standarde:

 • Kornizë me elementë prerës
 • Kontroll Hidraulik
 • Nxitës për hapjen dhe mbylljen manuale të pajisjes (Elementet e prerjes hapen dhe mbyllen afërsisht 30 cm)

Paisje Opsionale:

 • Zgjatja e kornizës VSL 07 (zgjërimi me një kornizë më të madhe në mënyrë që të mund të bashkëngjiten deri në katër disqe shtesë)
 • Pajisur me sharra (për shkurtime të kordonit)
 • Korniza e ruajtjes VSL 07

Defolatori i Gjetheve BINGER - EB 490

Paisja per heqjen e gjetheve EB490 në vreshtari është një zgjidhje inovative konstruktive, dy cilindra me rrotulim të kundërt shkëpusin gjethe në zonën e rrushit.

Ventillatori mundëeson futjen e gjetheve nëcilindra me anë të vakumit. Njëri cylinder është I ndertuar nga plastika ndërsa cilindri tjetër është ndërtuar nga materiali elastic (goma).

Sistemi punon duke mbrojtur maksimalisht rrushin, përdorimi i kësaj paisje është i mundur nga lulëzimi e deri në mbledhjen e rrushit. Dy binarë horizontal rrëshqitës e mbajnë distancën e duhur nga hardhia dhe shtylla te betonit.

Për trajtim të njëanshëm gjendet paisja kthyese deri në 180 °.

Pesha është përafërsisht, 70 kg, shpenzime të naftës 14 I/min ; presioni i vajit 80 bar.

Kërkesa minimale për montimin dhe operimin e kësaj paisje ne Traktor kërkohet 70 deri ne 80 KF dhe lidhja bëhet përpara

Prerës i Pemëve Frutore - OBS Profi

Duke u bazuar në përvojën dekada në zhvillimin e sistemeve të prerjes, Binger Seilzug ofron një pajisje me cilësi të lartë dhe të fuqishme me prerësin e pemëve frutore OBS Profi.

Projektuar për përdorim në rritjen e frutave profesionale, OBS Profi karakterizohet nga një numër i madh opsionesh rregullimi, kërkesa të ulëta për mirëmbajtje dhe një jetëgjatësi të madhe.

Karakteristikat e pajisjeve:

 • Përshtatje e lehtë ndaj kushteve të ndryshme të funksionimit falë strukturës modulare
 • Panele anësore të çelik inox me cilësi të lartë
 • Ndërtimi i fortë i njësive prerëse
 • Transmetimi i energjisë me anë të një drejtuesi rripi me brinjë V
 • Mirëmbajtje e ulët dhe jetë e gjatë shërbimi falë kushinetave të kapsuluara
 • Tri fletë sharre drejtohen secila nga një motor hidraulik
 • Direk i qëndrueshëm XHD për ngarkesa të mëdha
 • Pjerrësia anësore me sipërfaqe të rregullueshme rrëshqitëse plastike
 • Rrëshqisni me udhëzues rul të fortë dhe të lubrifikueshëm
 • Gjatësi të ndryshme të prerjes
 • Tehu i pastrimit të vetë-pastrimit siguron një prerje të pastër
 • Mbrojtja nga përplasja për njësinë e prerjes së sipërme dhe të poshtme
 • Korniza e magazinimit OBS Profi