WOPRO – SPIRODICLOFEN

MËNYRA E VEPRIMIT Materia aktive spirodiklofen vepron në mënyrë plotësisht të re me pengimin e sintezës së lipideve. I takon grupit të ri kimik të acideve tetranike. Mekanizmi i veprimit ofron mbrojtje ekase pa frikë nga paraqitja e rezistencës kryqësore me akaricidet ekzistuese. Preparati Wopro Spirodiclofen lidhet fuqishëm me sipër- faqen e gjethit, kështu që […]

Read More