GLISTER STAR

GLISTER STAR është një herbicid sistemik jo selektiv, pas mbirjes, i bazuar në glifosat me veprim foliar dhe aplikim të lokalizuar. Pas absorbimit nga gjethet, translokohet në rrënjët dhe organet e depozitimit, ku ushtron funksionin e tij si herbicid. Çaktivizohet shpejt nga toka, kështu që nuk ka asnjë efekt të mbetjeve. GLISTER STAR kontrollon barërat […]

Read More

Fenfen

Përbërja: Oxyfluorfen: 24% p/v (240 g/l) Formulimi: Emulsion i koncentruar (EC) FENFEN është herbicid kontakti selektiv me qëndrueshmëri të lart kundër barërave të këqija një vjeqare gjethengushta dhe gjethegjëra. Përdorimet e autorizuara Fazat dhe metodat e përdorimit Aplikoni duke spërkatur në mes të rendeve afër tokës, në sasi që nuk tejkalojnë 1lt substancë aktive për […]

Read More