Qepë e verdhë FUNDADOR F1

Fundador F1 Përdorimi: treg i freskët / përpunim; Cikli i pjekurisë: mesatar i hershëm; Bima: sistem rrënjor i fuqishëm; Forma e qepës: e rrumbullakët dhe shumë uniforme; Madhësia e qepës: e madhe, e përshtatshme për jumbo madhësinë; Fortësia e qepës: shumë e fortë; Magazinimi: i mirë; Shënim: Fundador F1 ka potencial shumë të lartë të […]

Read More

Qepë e verdhë MUSA F1

  Musa F1 Përdorimi: treg i freskët / përpunim; Cikli i maturimit: i hershëm; Bima: sistem rrënjor i fuqishëm dhe i fortë; Forma e qepës: sferike, qendër e vetme, qafë e vogël; Madhësia e qepës: mesme e madhe; Fortësia e qepës: e mirë; Magazinimi: i mirë; Shënim: varietet i hershëm dhe shumë produktiv, i përshtatshëm […]

Read More

Qepë e verdhë LAMYCA F1

Lamyca F1 Përdorimi: treg i freskët; Cikli i maturimit: mesatar i vonshëm; Bima: e fuqishme; Forma e qepës: e rrumbullakët, me qafë të hollë; Madhësia e qepës: e mesme e madhe; Fortësia e qepës: shumë e lartë; Magazinimi: ruajtje shumë e gjatë; Shënim: larmi shumë e fortë, ngjyrë bronzi e errët, mbrojtje shumë e fortë […]

Read More

Qepë e kuqe FIAMMA F1

Fiamma F1 Përdorimi: treg i freskët / përpunim / tufë qepë; Cikli i maturimit: mesatar i vonë; Bima: e fortë, e fuqishme; Forma e qepës: e rrumbullakët; Madhësia e qepës: e mesme e madhe; Fortësia e qepës: shumë e mirë; Magazinimi: i shkëlqyeshëm; Shënim: ngjyrë unike e kuqe e errët / vjollcë. FIAMMA F1 është […]

Read More

Qepë e verdhë AMBRADOR F1

Ambrador F1 Përdorimi: treg i freskët / përpunim; Cikli i maturimit: mesatar; Bima: e fuqishme; Forma e qepës: e rrumbullakët me qafë të hollë; Madhësia e qepës: e madhe; Fortësia e qepës: e shkëlqyeshme; Magazinimi: ruajtje e gjatë; Shënim: Ambrador F1 prodhon rendiment shumë të lart. Madhësia e njëtrajtshme, qepë shumë të forta dhe mbrojtje […]

Read More