Golden Harvest Plus GA

Solucion i Plehut NPK

Analizat të Garantuar  : w/w

Azot i përgjithshëm (N) : 5 %

Urea (NO3-N)  : 5 %

Fosfor i tretshëm në ujë (P₂O₅)   : 18 %

Kalium i tretshëm në ujë (K₂O)  : 3 %

Biurea  : E ulët

UDHËZIMET PËR PËRDORIM

Kultura Doza e Aplikimit Koha e Aplikimit
Perime : Domate, Spec, Tranguj 2,5-4 Lt./Ha ose 1.000 Lt ujë Aplikimet përsëriten çdo 15-20 ditë. 3-4 herë gjatë sezonit
Dredhëz, Pjepër , Shalqi, Vreshta 2,5-4 Lt./Ha ose 1.000 Lt ujë Aplikimet përsëriten çdo 15-20 ditë. 3-4 herë gjatë sezonit
Agrume dhe Pemët frutore 2,5-4 Lt./Ha ose 1.000 Lt ujë 1.Aplikimi ; Para lulëzimit                                               2.Application ; pas lulëzimit                                      3.Aplication ; Formimi i frutave
Bimë dekorativeKarafila,Trëndafila 2,5-4 Lt./Ha ose 1.000 Lt ujë Aplikimet përsëriten çdo 15-20 ditë. 3-4 herë gjatë sezonit
Kulturat në fushë të hapur 1,5-2 Lt /Ha ose 1.000 Lt ujë 1.Aplikimi ; 4-6 gjethe                                              2. Aplikimi; Para lulëzimit                                    3. Aplikimi; Formimi i frutave
Panxhar Sheqeri, Patate, Karrota, Qepë etj. 1,5-2 Lt /Ha ose 1.000 Lt ujë Aplikimet përsëriten çdo 15-20 ditë. 3-4 herë gjatë sezonit
Torfë, Bari Aplikohet  kur bari fillon të merr ngjyrë të gjelbër. Aplikimet përsëriten 3-4 herë gjatë periudhës së qetësis së barit

Paketimi: 1L