HYDROADIC

APLIKIMI

Kulturat Koha e aplikimt Aplikimi tokësor
Domate, Spec, Patellxhan, Pjepër, Shalqi, Sallatë, Tranguj etj. 2 aplikime në fillim të lulëzimit në interval prej 7 ditë. 1kg/ha
Patate, Qepë, Lakër, Karotë, Panxhar sheqeri etj Para fillimit të lulëzimit2 aplikime  në interval prej 15 ditë. 1-2kg/ha
Pambuk, Misër, Sojë, Luledielli etj Nga fillimi i formimit të nyjeve2 aplikime  në interval prej 15 ditë. 1kg/ha
Drithërat Nga periudha e vllazërimit. 1-2kg/ha
Agrumet,Pemët frutore, Pemët e ullirit 2 aplikime në fillim të lulëzimit. 1-2kg/ha
Vreshta Në fillim të formimit të kalaveshit2 aplikime  në interval prej 15 ditë. 1-3kg/ha
Bimët dekorative Gjatë periudhës së rritjes vegjetative dhe gjatë periudhës së lulëzimit. 1-1.5kg/ha

HYDROACID përdoret për të reduktuar pH-në e tokës, produktit. Është prodhuar për aplikime në tokë, aplikimi foliar nuk rekomandohet. Ky produkt është prodhuar për të furnizuar nevojat e Azotit, Fosforit dhe Sulfurit tek bimët.  HYDRO ACID gjithashtu konverton metalet e lidhura në tokë në formën të cilën bimët mund ti absorbojn për shkak të formulimit të veçantë.                   

Paketimi 10L