Nitro 9+B

SOULUCION I KLORURIT TË KALCIUMIT

Analizat të Garantuara                                          (w/w)

Kalcium i tretshëm në ujë (CaO)                          : 12,6 %

Bori i tretshëm në ujë (B)                                      : 0,17 %

UDHËZIMET PËR PËRDORIM

Perimet në serra: Në një dozë prej 25 Lt/ha për çdo aplikim, para lulëzimit, pas lulëzimit, pas formimit të frutave dhe para korrjes, gjithsej 4 aplikime.

Perimet: Në një dozë prej 25 Lt/ha për çdo aplikim, para lulëzimit, pas lulëzimit, pas formimit të frutave dhe para korrjes, gjithsej 4 aplikime.

Pemë frutore: Në një dozë prej 25 Lt/ha për çdo aplikim, para lulëzimit, pas lulëzimit, pas formimit të frutave dhe para korrjes, gjithsej 4 aplikime.

Agrume dhe Ullinj: Në një dozë prej 25 Lt/ha për çdo aplikim, para lulëzimit, pas lulëzimit, pas formimit të frutave dhe para korrjes, gjithsej 4 aplikime.

Kultura në fushë të hapur dhe Industriale : Në një dozë prej 25 Lt/ha për çdo aplikim, para lulëzimit, pas lulëzimit, pas formimit të frutave dhe para korrjes, gjithsej 4 aplikime.

Paketimi: 20L