NITRONAT

APLIKIMI

Kulturat Koha e aplikimt Aplikimi foliar Aplikimi tokësor
Domate, Spec,  Patëllxhan, Fidanishte (2 aplikime)Gjatë periudhës së zhvillimit. 250-300 ml/100lt ujë/ha 2-3lt/ha
Pjepër, Shalqi, Tranguj etj (Kungulloret)  Gjatë zhvillimit të hershëm. Para ujitjes. Në fillim të rritjes. Në fruta.  250-300 ml/100lt ujë/ha  2-3lt/ha
Qershi, Pjeshkë, Mollë, Dardhë, Kajsi, Kumbull, Nektarin etj. Në lulëzim Menjëherë pas krasitjes.Pas zgjimit të sythit lulor.Pas formimit të parë të frutave. Gjatë pjekjes së frutave.Pas vjeljes së  frutave.  350-400 ml/100lt ujë/ha  2-3lt/ha
 Vreshta Menjëherë pas krasitjes. Pas zgjimit të sythit lulor. Para lulëzimit. Pas vjeljes. 250-350 ml/100lt ujë/ha  2-3lt/ha
Patate aplikohet me sistem pik-pik 5 herë nga 1lt Periudha e parë e daljes.Para ujitjes së pare.Në fillim të lulëzimit.Pas lulëzimit. 250-350 ml/100lt ujë/ha  2-3lt/ha
Lakër, Lulelakër, Brokoli, Lakër Brukseli, Produktet e dimrit dhe Sallata 15-20 ditë pas periudhës së zhvillimit të hershëm(2-3) aplikime 250-350 ml/100lt ujë/ha  2-3lt/ha
Dredhëza Në periudhën e pranverës.Para dhe pas lulëzimit.15 ditë para vjeljes së parë. 250-350 ml/100lt ujë/ha  2-3lt/ha
Bimët dekorative Në fillim të periudhës së zgjimit. Pas zgjimit të sythit lulor.Gjatë periudhës së zhvillimit në një interval prej 20 ditë 250-350 ml/100lt ujë/ha  2-3lt/ha
Fidanishte 2 aplikime gjatë periudhës së zhvillimit 250-350 ml/100lt ujë/ha 2-3lt/ha

NITRONAT ka një përbërje të plotë për të gjithë periudhën e rritjes dhe maturimit. Është i përshtatshëm për t’u përdorur si lëndë ushqyese për një numër të madh të bimëve. Formulimi i veçantë i tij gjithashtu përmirëson kushtet e tokës.

Paktetimi: 1L, 20L