Qepë e verdhë LAMYCA F1

  • 20 Qershor, 2019
  • by milioner
  • Farerat
  • Komentet te Qepë e verdhë LAMYCA F1 Janë të Mbyllura

Lamyca F1

Përdorimi: treg i freskët;

Cikli i maturimit: mesatar i vonshëm;

Bima: e fuqishme;

Forma e qepës: e rrumbullakët, me qafë të hollë;

Madhësia e qepës: e mesme e madhe;

Fortësia e qepës: shumë e lartë;

Magazinimi: ruajtje shumë e gjatë;

Shënim: larmi shumë e fortë, ngjyrë bronzi e errët, mbrojtje shumë e fortë dhe e shkëlqyeshme e lëkurës.