Qepë e verdhë MUSA F1

  • 20 Qershor, 2019
  • by milioner
  • Farerat
  • Komentet te Qepë e verdhë MUSA F1 Janë të Mbyllura

Musa F1

Përdorimi: treg i freskët / përpunim;

Cikli i maturimit: i hershëm;

Bima: sistem rrënjor i fuqishëm dhe i fortë;

Forma e qepës: sferike, qendër e vetme, qafë e vogël;

Madhësia e qepës: mesme e madhe;

Fortësia e qepës: e mirë;

Magazinimi: i mirë;

Shënim: varietet i hershëm dhe shumë produktiv, i përshtatshëm për treg të freskët dhe përpunim.