QUCIK ZINCBOR

APLIKIMI

Kulturat Aplikim Foliar Aplikimi me sistem pik-pik
Bimët dekorative 75-100ml/100Lt ujë 0.75-1Lt/ha
Perimet në fushë të hapur 250-300ml/100Lt ujë 0.45-0.50lt/ha
Perimet në sera 150-250ml/100 Lt ujë 0.35-0.40Lt/ha
Fruta bërthamore 200-250ml/100 Lt ujë 0.45-0.75Lt/ha për pemë 50ml
Fruta arrore 200-250ml/100 Lt ujë 0.45-0.60 Lt/hapër pemë 50ml
Agrume, Ullinj, Vreshta 75-100ml/100Lt ujë 0.60-1Lt/hapër pemë 40ml
Vreshtat 75-100ml/100Lt ujë 0.60-1Lt/hapër pemë 30ml

Quick Zincbor ndihmon në parandalimin dhe eliminimin e shumë Fiziopatologjive që rezultojnë nga mungesa e zinkut dhe bor. Ne rekomandojmë aplikimin tek  mollët (kulturat) të jenë para lulëzim dhe para-maturim, gjithashtu këto aplikime rrisin rezistencën ndaj temperaturave të ulëta gjatë muajve të dimrit kur aplikohet menjëherë pas  ujijtjes ne pranverë dhe sigurojnë shërim të mirë vegjetativ për sezonin e ardhshëm.

Paketimi: 1L, 20L