QUICK COPPER

APLIKIMI

Kulturat Koha e aplikimt Aplikimi foliar 100/Lt Ujë Sistem pik-pik/ha
Domate, Patëllxhan, Spec Në fidanishte (2 aplikime) gjatë zhvillimit. 100-200ml 500ml
Pjepër, Shalqi, Tranguj, Kungullor Prej ujitjes së parë deri në fazën e formimit të frutave.  100-200ml  500ml
Qershi, Pjeshkë, Mollë, Dardhë,Kajsi, kumbull, Nektarin etj. Menjëherë pas krasitjes.Pas zgjimit të sythit lulor.Pas lulëzimit , formimit , pjekjes, vjeljes së frutave. 100-200ml 500ml
Vreshta Menjëherë pas krasitjes.Gjat zgjimit të sythave para lulëzimit, para mbylljes së kalaveshitPas vjeljes. 100-200ml 500ml
Ullinj Pas krasitjes ose para lulëzimit dhe formimit të degëzave të reja 100-200ml 500ml
Agrume Para lulëzimit, pas lulëzimit, pas rrënies së luleve, menjëherë pas vjeljes 100-200ml 500ml
Në patate gjatë ujitjeve të para aplikohet me sistem pik-pik 5 herë nga 1Lt Periudha e mbirjes.Para ujitjes së pare.Në fillim të lulëzimit.Pas lulëzimit. 100-200ml 500ml
Lakër, Lulelakër, Brokoli,Lakër e Brukselit, Kulturat dimëroredhe Sallata  Periudha e hershme e zhvillimit pas 15-20 ditë (bëhen 2-3 aplikime) 100-200ml 500ml
Dredhëza Në fund të sezonit të dimrit.Para dhe pas lulëzimit.Gjatë periudhës së vjeljes në intervale prej 15 ditë. 100-200ml 500ml
Bimët dekorative Në fillim të periudhës së zgjimit, Hapjes së sythave, 20 ditë gjatë periudhës së zhvillimit 100-200ml 300-500ml
Fidanishte 2 aplikime gjatë periudhës së zhvillimit. 100-200ml 500ml

Quick Cupper jep rezultate të plota kur përdoret kundër zverdhjes së gjetheve të reja për shkak të mungesës së bakrit tek pemët frutore, zbardhjen dhe deformimin e agrumeve, tharje dhe rënie e plotë të kulturave, dëmtimin e gjetheve të reja në perime.

Paketimi: 1L, 20L