Sulphomex

Pleh i lëngshëm i koncentruar i cili përmban sulfur të tretshëm në ujë dhe azot.

Sulfuri dhe azoti janë përbërës kryesor të enzimeve dhe proteinave të bimëve. Mungesa e secilit element do të pasqyrohet në rendiment dhe cilësi.

Mungesa vizuale e sulufurit është e rrallë, megjithatë nëse ekziston, gjethet do të shfaqin kloroz uniforme së pari të prekura tek  gjethet e reja. Gjethet e verdha në fund do të zhvillojnë zona nekrotike.

Shumë kultura lavtare, duke përfshirë panxhar sheqerin, lakroret, drithëra dhe kultura të caktuara frutore do të përfitojnë nga aplikimet me sulfur.

Analizat   wt/wt* wt/vol
Azot N 11.30% 15.00%
Sulfur SO3 65.00% 87.50%
pH (10% tretësirë) 7.25 – 8.25
Graviteti specifik 1.32-1.36 @ 18oC

Paketimi: 1L