P9241 FAO 380

  Është hibrit i grupit mesatarisht i herëshëm i cili bënë pjesë në grupet e Optimum® AQUAmax® hibrideve. Kultivohet në të gjitha regjionet e sidomos në ato regjione ku lagështia është deficit. Ka potencial të lartë të prodhimtaris e cila jep mbi 10t/ha.Larësia është mesatare me pozicion të ulët të tramakve. Kokrra është dhëmbore e cila shum […]

Read More