CLEMENS - HEXAGON cultivator

Kultivatori HEXAGON ka kornize gjeshtkëndëshe me konstrukcion special që u pershtatet gjersive te ndryshme te reshtave dhe e cila mundeson ngushtimin dhe zgjerimin e paisjes ne menyre hidraulike, ku shpejtesia punuese eshte 5-10km/h. Thellesia punuese e Kultivatorit shkon ne 5-10 cm. Per lavrimin vjeshtorë në vreshta shkon në thellësi prej 40 cm.

Ne kultivatorin Hexagon mund te montohet Radiusi (thika) qe mundoseon shkriftesimin e dheut afer hardhis. Hexagon posedon nje cylinder  që shërbem për rafshimin e siperfaqes e cila ne terenet e pjerta sherben per parandalimin e eruzionit.

Ne Kultivator Hexagon mund te insalohen paisje si: Poseudo Plugje, Disqe, Disk Plugh per mbushje apo menjanim te dheut, Radiusi si dhe Furqat për menjanimin e thithakeve ne hardhi ose pemë. Gërmues të çelikut të posaçëm 80 x 25 me mbrojtje qethëse për kultivim të cekët ose të thellë të rreshtave

Kërkesa minimale për montimin dhe operimin e kësaj paisje ne Traktor kërkohet 70 deri ne 80 KF dhe lidhja bëhet mbrapa.

AVANTAZHET

Ka gamë të gjerë të aplikacioneve

Rregullimi hidraulik i gjerësisë për ngjitje në pjesën e përparme dhe të pasme dhe mund të kombinohen me pjesë të tjera të pajisjeve. Zgjërimi i mundshëm në 400 mm , Lartësia 1600 mm , Gjatësia 1400 mm. Pesha sipas porosisë së pajisjes.

Të dhënat Teknike: HEXAGON

 

Hexagon 723

Hexagon 729

Hexagon 724

Gjatësia bazë gjasht-këndore

Gjërsia e Kornizës

685 mm

825 mm

1140 mm

Me hidraulik ndryshon gjatësia

Gjërsia e Kornizës

785-1185 mm

925-1460 mm

1240-2100  mm           

Me daltë dhe krah

Gjërsia Punuese

1185-1585 mm

1325-1860 mm

1640-2500 mm

Me daltë dhe krah

Gjërsia e Rreshtave

1500-1900 mm

1600-2150 mm

2000-2900 mm

Me radius SL thika 370 mm

Gjërsia e Rreshtave

1505-1905 mm

1645-2180 mm

1950-2820 mm

Me radius SL thika 500 mm

Gjërsia e Rreshtave

1785-2185 mm

1925-2460 mm

2240-3100 mm

Me radius SL thika 620 mm

Gjërsia e Rreshtave

2025-2425 mm

2165-2700 mm

2480-3340 mm

CLEMENS - TERACTIV cultivator

Kultivatori TERACTIV është një mjet jashtëzakonisht i fuqishëm me mbrojtje kinetike të mbingarkesës, është ideal për të punuar në terrene shkëmbore dhe toka të rënda, lavrim të cekët të tokës deri ne 5-10 cm.

Me zgjedhjen e këmbshotave me gjërsi prej 25 deri 30 cm e mbulon tere siperfaqen e lavruar dhe bën shkatrimin e barojave të këqia, ndersa me montimin e kembshotave të ngushta me gjërsia prej 15 cm lavrimi i tokës mund të bëhet në thellësi prej 30 cm.

Gjerësia e kornizës mund të rregullohet nga 1,100 në 1,600 mm ndërsa mund të shtohen shtesat deri në 2.100 mm. Ne Kultivator Teraktiv mund te instalohet Radiusi (veshet anash) që mundeson shkriftësimin e dheut deri në hardhi.

Shpejtesia e punuese e kultivatorit është 5-10km/h. Teraktiv posedon një cylinder për rafshimin e siperfaqes e cila në terenet e pjerta shërben për parandalimin e eruzionit.

Kërkesa minimale për montimin dhe operimin e kësaj paisje ne Traktor kërkohet 70 deri ne 80 KF dhe lidhja bëhet mbrapa .

Të dhënat teknike: Teraktiv

Pesha (kg) me paisje shtes

260 kg

 

Gjatësia e Makinës

2320 mm

 

Gjërsia e Makinës

1070 mm

 

Lartësia e Makinës

1085 mm

 

Gjërsia në mes të Rreshtave

1800-2300 mm

 

Rregullimi i Kornizës

1070-1620 mm

 

Presioni I vajit

175 bar

 

Ngritja

75 °

 

Hidrauliku

NW-8

 

RADIUS

Radiusi është alternative kryesore për lavrimin dhe kontrollin e barojave në mes të hardhis, aktivizimi dhe promovimi i gjendjes optimale të tokës.

Posedon teknologji sensori sensitiv për punë të pastra rreth hardhisë. Mundëson montim të pjesës së përparme, në verzion 1 ose 2 të njëanshme.

Të dhënat teknike: Radius CL
Kërkesa për vaj 6-10 lit/min
Thellësia Punuese 50-100 mm
Shpejtësia Punuese 5-10 km/h
Gjatësia e Tehut (thikave) 370/500/620 mm
Pesha 33 kg

NË RADIUS MUND TË MONTOHEN:

Disçe Hidraulike

Disçe Hidraulike që shërbejne për nxjerrjen e dheut në hapsirën ndërmjet hardhis për lerimin, plehrimin.

Posedon senzorin për largimin e paisjes gjat afrimit të hardhisë. Peshon 40 kg, për punë adekuate të saj disçet kërkojnë 15 lit/vaj.

Kultivator rotativ me thika

Kultivator Rotativ me Thika, ne propozojmë që të përdorni kultivator rrotativ me thika ku së pari toka coptohet nga tehja në varësi të shpejtësisë së rrotullimit.

Për punë adekuate të saj, kultivatorët me thika kërkojnë 30 lit/vaj dhe peshojnë 23 kg.

Kosa rrotulluese

Kosa rrotulluese Ø 400 mm ku boshti i hidraulikut në mes të reshtave ku posedon dy thika per prerjen e barojave ne mes te rreshtave.

Posedon një unazë mbrojtëse rreth diskut që parandalon hardhinë pë tu mos dëmtuar. Për punë adekuate të saj kultivatort me thika kërkojnë 20 lit/vaj dhe peshon 38.5 kg .

Brushat Rrotative Multiclean

Brushat Rrotative Multiclean kanë litarë shumë të fortë dhe të lëmuar që mbrojnë hardhinë.

Posedon bosht konik nga alumini që operon pa probleme dhe me pak dridhje për shkak të formës së tij të veçantë.

Me MULTICLEAN mund të heqim llastar të hardhisë dhe ne peme po ashtu barërat e këqija në të njëjtën kohë.

Brusha për vreshtë
Brushat për pemtari

TË DHËNAT TEKNIKE TË BRUSHAVE ROTATIVE - MULTICLEAN

  MULTI CLEAN MULTICLEAN XL
Pesha kg 40 52
Dimenzione mm L,GJ,GJ 760 x380x 510 1060x370x520
Shpejtësia Rrotulluese rpm 1.100 1.500
Lartësia e Pastrimit 450 mm 450 mm
Pjertësia 0-37.5 ° 0-37.5 °
Kërkesa për Vaj
-një ansore 16-24 6-24
-dy ansore 16-24 Minimum 30

Gjethe Larguesi

Gjethe Larguesi mund të defolioj dhe të pastroj grumbullimin e luleve në të njëjtën kohë me opcion ventilator të dyfishtë, kjo redukon infekcionin fungal në vreshtari.

Të dhënat teknike:

Kërkesë për vaj: 22 lit/min

Pesha:

  • EL30-30 kg
  • EL50-50 kg

Dy anë:

  • EL 30=30 cm
  • EL 50=50 cm

Krasitësi

Për shkak të modelit të saj të modular, krasitësi mund të kompletohet ose modifikohet që të përputhet saktësisht me kushtet në vreshtin tuaj.

Të dhënat teknike:

Kërkesa pë vaj:

  • 22-25 lit/min

Lartësia e Prerjes: Nga 50 cm deri në prerje te Kordonit

(variabile nga kerkesa e modelit)

Atomizer

Të dhënat teknike:
  A-VM2-300 lit A-NA        600 lit NV2          600 lit NV2         1000 lit NV2        1500 lit NV2        2000 lit
Lartësia maksimale e rreshtit – m 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20 2.20
Zgjerimi midis paneleve – m 0.20-1.10 0.20-1.10 0.20-1.10 0.20-1.10 0.20-1.10 0.20-1.10
Zgjërimi i Panelave Opcionale-m 1.30/1.50/1.70 1.30/1.50/1.70 1.30/1.50/1.70 1.30/1.50/1.70 1.30/1.50/1.70 1.30/1.50/1.70
Gjërsia e minimal I rreshtit-m 1.70-2.40 1.70-2.40 1.40-2.20 1.60-2.40 1.80-2.40 2.00-2.40
Pumpa  lit/bar 160/20 160/20 160/20 160/20 160/20 160/20
Pesha – kg 425 500 880 980 1.170 1.245