Është hibrit i grupit mesatarisht i herëshëm i cili bënë pjesë në grupet e Optimum® AQUAmax® hibrideve. Kultivohet në të gjitha regjionet e sidomos në ato Read more