ATOMIZER WORM – MUNCKHOF

Atomizer WORM nga Munckhof janë kompakte të manovrueshme dhe të gatshme me një kapacitet të maksimal prej 400 ose 500 litra.

Spërkatësi i kopshtit WORM Munckhof mund të përdoret për gamë të gjerë, si në pemtari ashtu edhe për vreshtari janë dhe janë të përshtatshme për aplikimin e masave mbrojtjes të bimëve dhe plehrave.

TË DHËNAT TEKNIKE

Kapaciteti i tankut : 400-500lit
Materiali i Tankut : Polyethylen
Fuqia e Kardanit : 30KF
Pesha : 340kg

ATOMIZER DRAVN – MUNCKHOF

Atomizer DRAVN nga Munckhof mund të përdoren ne game të gjerësisht si në pemtari ashtu edhe në vreshtari.

Këto instalime janë të përshtatshme për aplikimin e masave të mbrojtjes së bimëve dhe plehrave dhe janë në dispozicion në versionet për 1000, 1500, 2000 ose 3000 litra.

Falë gamës së gjerë të spërkatësve të kopshteve, Munckhof ofron një zgjidhje të përshtatshme për çdo situate.

TË DHËNAT TEKNIKE

Kapaciteti i Tankut : 1000-1500-2000-300 lit
Përmbajtja e Tankut për Shyrje : 120 lit
Tanku per larjen e duarve : 15 lit
Materiali i Tankut : Polyethylen
Gjërsia e Tankut : 1000
Shpejtësia e Kardanit: 30-50 KF
Pesha: 720-800 kg

Atomizer TRIPLE FAN

Atomizeri Triple Fan për pemtari nga Munckof falë strukturës së rrjedhës së tërthortë dhe dy ventilatorëve është veçanërisht i përshtatshëm për pemët në lartësi dhe gjerësi ekstreme.

Atomizeri Triple Fan ofron një shpërndarje të garantuar të produktit për mbrojtjen e bimëve.

TË DHËNAT TEKNIKE

Kapaciteti i Tankut: 2000 lit
Përmbajtja e Tankut për Shyrje: 120 lit
Tanku për larjen e duarve: 15 lit
Materiali i Tankut: Polyethylen
Gjërsia e Tankut: 1250
Shpejtësia e Kardanit: 30-50 KF
Pesha: 880 kg

ATOMIZER VariMAS – MUNCKHOF

Atomizeri Munckhof VariMAS (Air System) është zhvilluar në bashkëpunim të ngushtë me kultivuesit e frutave me kërkesë e tyre për rritje e kapacitet për spërkatjeje dhe mbulim sa më të saktë të gjetheve.

Me Munckhof VariMAS mund të trajtoni tre rreshta në të njëjtën kohë. Rregullimi i saktë i shpejtësisë së drejtimit dhe rregulimi i spurcatorve të presionit në 7 bar dhe shpejtësia e pompës sigurojnë mbulimin optimal të gjetheve dhe efektit më të lartë të mundshëm të agjentëve të aplikuar.

VariMAS është i pajisur me një nxitës mekanik për një shpërndarje konstante, optimale të ujit dhe substancës aktive.

Një pompë përzierëse parandalon bllokimin e kapakut dhe bllokimin dhe ndotjen e filtrave gjatë mbushjes, qeset e ajrit janë fleksibël, të lehta dhe nuk oksidohen, prandaj kanë një jetë të qëndrueshmëri të gjat.

Atomizeri VariMas mund të përdorim si ne pemtari ashtu edhe ne vreshtari si dhe ato manore. Atomizeri VariMas është i përshtatshëm për spërkatjen e 3 reshtave në të njëjtën kohë prandaj ka kosto të shpenzimeve me te ulta si në efecience të punës, karburant dhe orar .

TË DHËNAT TEKNIKE

Kapaciteti i Tankut : 1000-2000-3000 lit
Përmbajtja e Tankut për Shyrje : 120 lit
Tanku per larjen e duarve : 15 lit
Materiali i Tankut : Polyethylen
Gjërsia e Tankut : 1000-1250
Shpejtësia e Kardanit : 65 KF
Pesha : 720-1760 kg