Makina per krasitjen e gjelbërt | ERO ELITE

Makina per krasitjen e gjelber eshte e dizajnuar per pune ne vreshta ne siperfaqe te medha ku paisje mund te ngritet, ulet, zgjeroj dhe ngushtoj kendet e makines.

Krasitesja ERO ELITE ngjitet perpara me ndihmen e ankerit, po ashtu posedon TURBO thika qe gjethet e prera I terhekin prapa. Thikat horizontale dhe vertikale posedojne amortizues me gaz qe parandalojne kontaktin me objektet te forta (shtylle apo tel).

Per perdorimin e Krasiteses ERO ELITE nevoitet traktoti me pompe hidraulike me kapacitet prej 20-30 lit vaj/min .

PAJISJET STANDARTE

• Amortizer me gaz per prerje horizontale dhe vertikale 
• Komandohet me ante te dorzes 
• Thika thithëse ajri turbo (per devijimin e teli)
• Kornizat me veprim te dyfisht me cylinder, gjersia e levizjes 500-800 mm (opcionale deri me 1.100 mm)
• Montim te lehte ne anker 
• Mekanizem per ndalim

PAJISJET OPSIONALE

  • Pjertesia ansore e makines ne 54˚
  • Pjertesia ansore e tere pasjeve per krasitje 30˚
  • Vendosja e paisjeve Vertikale dhe Horizintale ne shkalle 30˚-90˚
  • Pershtatshmeria e paisjejs horizontale ne lartesise prej 400 mm

Performanca e punes se ERO ELITE 1.0-1.5ha/h

Kërkesa minimale për montimin dhe operimin e kësaj paisje ne Traktor kërkohet 70 deri ne 80 KF dhe lidhja bëhet përpara.

Gjatësia e mundshme e prerjes: 1,00 m, 1,12 m, 1,32 m, 1,55 m, 1,65 m, 1,85 m oder 1,95 m

ERO Defolatori i Gjetheve | VITI Plus

Baza e karakterit dhe kualitetit të venës në vreshtari defolatori VITI plus ofron vreshtarve mundësin për veprim.

Defolatori VITI pulse heq gjethet duke përdorur ajër të kompresuar jo vetëm gjethet e jashtme, por edhe ato brenda murit të gjetheve. Ventilimi i mirë në zonën e rrushit zvogëlon rrezikun e botrytis dhe sëmundjeve të tjera kërpudhore.

Si rezultat i depërtimit në murin e gjetheve dilli dhe era gjat rreshjeve rrushin mund të thajnë me shpejt i cili ka një efekt pozitiv në cilësinë e rrushit.

BENEFITET

• Ventilim i mirë dhe tharje e zonës së rrushit për të parandaluar kalbjen
• Aplikimi i përmirësuar i pesticideve dhe tonikëve të bimëve
• Periudha e përdorimit të Defolatorit VITI plus gjat lulëzimit deri pak para korrjes
• Përdorni pas lulëzimit: pastrimi i mbetjeve të mbetjeve të luleve
• Pozicioni dhe këndi i Defolatorit dhe zhvendosja mund të përshtaten në mënyrë optimale në murin e gjethes
• Shpejtësia e vozitjes arrin deri në përafërsisht. 3.5 km/h
• Mbulim i madh me sipërfaqe
• Fitueshmëria e lartë
• Zhvendosja e gjatësisë hidraulike – rregullimi i distancës së kokat në murin e gjetheve
• Zhvendosja anësore hidraulike me 60 cm
• Pjerrësia anësore hidraulike me 27 °
• Kokat e rregullueshme hidraulike nga lartësia

MODELE:

Paisja me lidhje përpara mbi rresht në të dy anët:

Lidhja prapa mbi rresht në njërën anë:

ERO | Shtyllë Ngulësi

Dy peshat të rregulluar në mënyrë ekscentrikebrenda paisje vihen në lëvizje pasi të jenë vendosur shtylla.

Shtylla shtypet ngadal dhe vendoset në dhe.

ERO shtylë ngulësi është i diponueshëm ne verzione të ndryshme nga 60 kg deri më 90 kg .