PAISJE PËR SISTEM KUNDËR BRESHËRIT

RRJETË KUNDËR BRESHËRIT

 

KAPELË E MADHE Ø125 PËR SHTYLLË DRURI

HDPE, ME UV STABLILIZATOR

PP, ME UV STABLILIZATOR

 

SHTYLLË BETONI

KAPELË E PËR SHTYLLË BETONI
7.0 cm x 7.5 cm, 7.0cm x 8.0 cm

7 cm x 8 cm X 2.5m = 7 cm x 8 cm X 4.5m =
Çmimi:

PP, ME UV STABLILIZATOR

 

SHTYLLË BETONI

KAPELË E PËR SHTYLLË BETONI
8.0 cm x 8.0 cm, 8.0cm x 9.5 cm

10 cm x 12cm x 2.5m= 10 cm x 12cm x 4.5m=

PP, ME UV STABLILIZATOR

SET TORBAN VIJAK

KAPELË E PËR SHTYLLË BETONI
9.0 cm x 9.5 cm

I GALVANIZUAR

PP, ME UV STABLILIZATOR

SET DIJANA VIJAK

KAPELË E VOGËL PËR SHTYLLË DRURI

I GALVANIZUAR

PP, ME UV STABLILIZATOR


TELI
Ø2.0mm, Ø2.5mm, Ø3.0mm, 3.5mm

 

SAJLLE Ø 4.00

NXEHTË I GALVANIZUAR

NXEHTË I GALVANIZUAR

SAJLLE Ø 5.00

SAJLLE Ø 6.00

NXEHTË I GALVANIZUAR

NXEHTË I GALVANIZUAR

SAJLLE Ø 7.00

SAJLLE Ø 8.00

NXEHTË I GALVANIZUAR

NXEHTË I GALVANIZUAR

KAPËSET E PALOSSHME

BARTËSE/LIDHËSE PËR ZORRË

PP, ME UV STABLILIZATOR

PP, ME UV STABLILIZATOR

KAPËSE E DYFISHT AM

KAPËSE KREHËR

PP, ME UV STABLILIZATOR

PP, ME UV STABLILIZATOR

ZINXHIR PËR LIDHJEN E RRJETËS

KAPËSE PËR ZINXHIR

PP, ME UV STABLILIZATOR

PP, ME UV STABLILIZATOR

LIDHËSE E DYFISHTË PËR PEMËT

LAKUES PËR DEGËT

PP, ME UV STABLILIZATOR

N PP, ME UV STABLILIZATOR

LIDHËSE << O >>

LIDHËSE

PP, ME UV STABLILIZATOR

PP, ME UV STABLILIZATOR

ANKER

LIDHËSE KARABINA

PP, ME UV STABLILIZATOR

ÇELIK 120X30

SHTRËNGUESI I MADH -2-she

SAJLLE/TEL Ø4mm, 08mm

SHTRËNGUESI I MADH -3-she

SAJLLE/TEL Ø4mm, 08mm

SHTRËNGUESI -1-she

SAJLLE/TEL

AgroVinifera Sh.P.K projekton dhe instalon sistemin anti-breshër më të avancuar për pemishte dhe vreshta të tregut evropian.