Qepë e verdhë AMBRADOR F1

  • 20 Qershor, 2019
  • by milioner
  • Farerat
  • Komentet te Qepë e verdhë AMBRADOR F1 Janë të Mbyllura

Ambrador F1

Përdorimi: treg i freskët / përpunim;

Cikli i maturimit: mesatar;

Bima: e fuqishme;

Forma e qepës: e rrumbullakët me qafë të hollë;

Madhësia e qepës: e madhe;

Fortësia e qepës: e shkëlqyeshme;

Magazinimi: ruajtje e gjatë;

Shënim: Ambrador F1 prodhon rendiment shumë të lart. Madhësia e njëtrajtshme, qepë shumë të forta dhe mbrojtje e lartë e lëkurës.