BIO 20

Biostimulant që kombinon ushqyerjen me minerale me cilësitë stimuluese të rritjes nga algat.

OMEX Bio 20 është formuluar për të maksimizuar prodhimin e kulturave të rrezikuara ndaj dëmtimeve nga kushtet e stresit të shkaktuara nga temperaturat e larta, kushtet e tokës, disponueshmërinë e lagështisë dhe sëmundjet.

OMEX Bio 20 është formuluar për të furnizuar fidanët dhe bimët më të pjekura me ushqyes të domosdoshëm. OMEX Bio 20 gjithashtu përfshin materiale organike që rrjedhin nga një varietet i vetëm i algës së detit që ka dëshmuar efektet e dobishme mbi bimët duke nxitur zhvillimin e rrënjës. Aplikimet e OMEX Bio 20 do të promovojë biomasën më të madhe të rrënjëve dhe për këtë arsye do të maksimizojë shfrytëzimin e lagështisë dhe ushqyesve.

Analizat     wt/wt wt/vol
Azot   N 13.20% 20.00%
Fosfor   P2O 13.20% 20.00%
Kalium   K2O 13.20% 20.00%
Magnez   MgO 1.00% 1.50%
Hekur EDTA Fe 0.096% 0.146%
Zink EDTA Zn 0.048% 0.073%
Bakër EDTA Cu 0.048% 0.073%
Mangan EDTA Mn 0.048% 0.073%
Bor   B 0.019% 0.029%
Kobalt EDTA Co 0.0008% 0.0012%
Molibden   Mo 0.0008% 0.0012%
Ekstrakt i algave të detiti**     18.40% 28.00%
pH (10% tretësirë)   4.0-5.0
Graviteti specifik   1.50-1.54 @ 18oC

Paketimi: 1L