CABOR 15

APLIKIMI

Kulturat Doza e aplikimtFoliar Koha e aplikimit
Perimet në fushë të hapur 200-300ml/100 lt. ujë Pas mbjelljes në interval 1 javor.
Pemët frutore 250-400ml/100 lt. ujë Pas daljes së frutave.
Perimet në sera 250-400ml/100 lt. ujë Pas mbjelljes3-4 aplikime.

CABOR 15 përdoret për të furnizuar Borin dhe për të plotësuar mungesën e kalciumit në bimë. Mungesa e kalciumit është një çrregullim bimor i cili mund të shkaktohet nga kalciumi i pamjaftueshëm në procesion e rritjes, por më shpesh është një produkt i transpirimit të ulët të të gjithë bimës ose zakonisht në indet e prekura. Formulimi i posaçëm i CABOR 15 zgjidh këtë problem.

Paketimi: 1L, 20L