Fenfen

Përbërja: Oxyfluorfen: 24% p/v (240 g/l) Formulimi: Emulsion i koncentruar (EC) FENFEN është herbicid kontakti selektiv me qëndrueshmëri të lart kundër barërave të këqija një vjeqare gjethengushta dhe gjethegjëra. Përdorimet e autorizuara Fazat dhe metodat e përdorimit Aplikoni duke spërkatur në mes të rendeve afër tokës, në sasi që nuk tejkalojnë 1lt substancë aktive për […]

Read More