Harvest More 10.55.10+TE

NPK PLEH Analizat të Garantuar :  (w/w) Azot i përgjithshëm (N)  : 10 % Azot Amoniakal (NH₂-N)  : 8 % Urea (NH₃-N)  : 2 % Fosfor i tretshëm në ujë (P₂O₅)  : 55 % Kalim i tretshëm në ujë (K₂O)  : 10 % Bor i tretshëm në ujë (B)  : 0,02 % Bakër i tretshëm në ujë […]

Read More

Harvest More 5.5.45+TE

NPK PLEH Analizat të Garantuar :  (w/w) Azot i përgjithshëm (N)  : 5 % Azot Amoniakal (NH₂-N)  : 1,4 % Urea (NH₃-N)  : 3,6 % Fosfor i tretshëm në ujë (P₂O₅)  : 5 % Kalium i tretshëm në ujë (K₂O)  : 45 % Bor i tretshëm në ujë (B)  : 0,02 % Bakër i tretshëm në ujë […]

Read More

Harvest More 5.10.27 +TE

NPK PLEH Analizat të Garantuar:  (w/w) Azot i përgjithshëm (N) : 5 % Urea (NH3-N) : 5 % Fosfor i tretshëm në ujë (P2O5)  : 10 % Kalium i tretshëm në ujë (K2O)  : 27 % Magnez i tretshëm në ujë (MgO)  : 2,5 % Bor i tretshëm në ujë (B)  : 0,15 % Kobalt i tretshëm në […]

Read More

Harvest More 20.20.20 +TE

NPK PLEH Analizat të Garantuar   :  (w/w) Azot i përgjithshëm (N)  : 20 % Azot Amoniakal (NH₂-N)  : 4,5 % Urea (NH₃-N)  : 15,5 % Fosfor i tretshëm në ujë (P₂O₅)  : 20 % Kalim i tretshëm në ujë (K₂O)   : 20 % Bor i tretshëm në ujë (B)   : 0,02 % Bakër i tretshëm në […]

Read More